ENTITATS

Us oferim dues formacions  dirigides a entitats, col·lectius, ONG, organitzacions i empreses de l’àmbit social. Ambdues tenen com a objectiu generar un espai de coneixement i d’intercanvi alhora que s’aportaran eines per incloure la perspectiva de gènere en tots els nivells de la nostra organització.

Com incorporar una perspectiva de gènere a la meva entitat? I

En aquest curs identificarem quins elements discriminatoris reproduïm a la nostra entitat en l’àmbit polític, estructural i cultural de la mateixa. Després de treballar els conceptes bàsics i d’analitzar la societat actual en base al sistema heteropatriarcal veurem que vol dir “perspectiva de gènere” i quines fases cal seguir per a dur a terme un canvi integral dins de l’entitat. Posarem èmfasi en el diagnòstic de gènere per a pensar en línies de treball i proposarem eines i recursos concrets adaptats a les necessitats de cada entitat, col·lectiu o empresa.

Com incorporar una perspectiva de gènere a la meva entitat? II

A partir de dinàmiques grupals i de manera vivencial reflexionarem en torn els reptes actuals a l’hora d’incloure la perspectiva de gènere en la cultura organitzacional de l’entitat, organització, col·lectiu o empresa del sector social a la que pertanyem. La diversitat sexual i de gènere, el qüestionament del model de masculinitat hegemònic, les sinèrgies amb els moviments feministes dins el teixit associatiu, i la importància de la gestió grupal de conflictes i el treball de processos, són alguns dels temes fonamentals que s’abordaran en aquesta formació.