INFANTS

És important que des de ben petites i petits la coeducació sigui un dels pilars d’un procés d’aprenentatge no-sexista i inclusiu respecte a la diversitat. A continuació us presentem algunes propostes adreçades a infants de l’etapa de primària. Aquestes es podran adaptar en funció del temps disponible, el tema que es vulgui treballar i les necessitats del grup per tal d’elaborar itineraris personalitzats i flexibles. Si necessiteu orientació no dubteu en consultar-nos i dissenyarem la intervenció més adient.

No m’estereotipis… jo jugo al que vull! Coeducació per a infants

A partir de material didàctic no sexista tractarem la dicotomia masculí-femení, els rols de gènere, els jocs, les tasques domèstiques, la relació entre iguals a l’escola i la resolució de conflictes sense violència, aspectes imprescindibles de l’educació emocional i afectiva de les nenes i els nens.

Tinc 500 amics i amigues? Taller de prevenció de ciberassetjament a la infància.  

De manera participativa i vivencial parlarem del ciberassetjament i les seves conseqüències, i de com aquest es manifesta a nivell individual i grupal. Treballarem la pressió grupal, donarem eines per a fer un bon ús d’Internet i de les xarxes socials, i, a través de dinàmiques, reflexionarem sobre la manera de prevenir aquestes actituds i formes de discriminació.

Fem fora el bullying  

A través del joc i dinàmiques participatives treballarem les relacions, la cohesió grupal, l’empatia i la comunicació. Abordarem  les diferents manifestacions i conseqüències del bullying i compartirem eines per prevenir i posar a fi a les situacions d’assetjament escolar.