MATERIALS I PUBLICACIONS

Dibuixant el gènere

A partir del visionat dels vídeos “Dibuixant el gènere” el·laborats pel Gerard Coll-Planas i la Maria Vidal, hem dissenyat unes dinàmiques divertides i participatives per a realitzar amb 1er i 2on de la ESO. Hi trobaràs un glossari de conceptes, cada dinàmica explicada pas a pas, recomanacions per portar-les a terme, situacions comuns que es donen i per a quines assignatures estan pensades (llengua, socials, plàstica…) i com fer un tancament a tutoria.

Per més informació no dubtis en escriure’ns!

Si m’estima em donarà el seu password.
Eines per treballar les violències de gènere 2.0 amb primària.

Fruit dels aprenentatges que ens ofereix la intervenció amb nens i nenes a l’aula i de les ganes de compartir la nostra mirada, hem desenvolupat aquest dossier sintètic sobre violències de gènere 2.0 on sistematitzem breument la nostra anàlisi de la problemàtica i alguns conceptes clau. Està dirigit al professorat, famílies i altres referents de nens i nenes que volen treballar el tema a primària. També trobareu algunes recomanacions pràctiques, basades en la nostra experiència, així com algunes referències bibliogràfiques per ampliar la perspectiva i seguir aprenent.

Editat per la cooperativa Candela

Any: 2016

Descarrega la guia

Si m’estima em donarà el seu password.
Eines per treballar les violències de gènere 2.0 amb secundària.

Fruit dels aprenentatges que ens ofereix la intervenció amb joves a l’aula i de les ganes de compartir la nostra mirada, hem desenvolupat aquest dossier sintètic sobre violències de gènere 2.0 on sistematitzem breument la nostra anàlisi de la problemàtica i alguns conceptes clau. Està dirigit al professorat, famílies i altres referents de joves que volen treballar el tema a secundària. També trobareu algunes recomanacions pràctiques, basades en la nostra experiència, així com algunes referències bibliogràfiques per ampliar la perspectiva i seguir aprenent.

Editat per la cooperativa Candela

Any: 2016

Descarrega la guia

Pam a pam, coeduquem.
Quadern pedagògic per al professorat del cicle formatiu de grau superior d’educació infantil.

Guia didàctica sobre coeducació per a formar (futures) educadores i educadors, especialment de l’etapa infantil (0-6). Disposa de marcs teòrics i activitats per a fer a l’aula àmpliament descrites.

Editat per la Generalitat de Catalunya (Institut Català de les Dones i Departament d’Ensenyament)

Any: 2016

Descarrega la guia

Llibre “Joves, gènere i violències. Fem nostra la prevenció”

Aquesta guia ha estat elaborada en el marc del projecte europeu GAP WORK, destinat al disseny i avaluació de la formació de professionals en matèria de violències de gènere i finançat pel programa Daphne III. S’adreça a persones i entitats especialitzades en la formació de professionals en violències de gènere, però també s’hi poden beneficiar els qui tenen una sensibilitat o una formació sobre qüestions de gènere i treballen directament amb joves.
Es divideix en dues seccions, la primera, Situant-nos, estableix les bases per a la comprensió i anàlisi del fenomen de les violències de gènere entre i envers joves actualment a Catalunya. La segona, La formació, està dedicada a l’acció educativa pròpiament dita, amb la presentació de quatre sessions en fitxes que descriuen les activitats i els materials de suport necessaris per replicar la nostra proposta pedagògica.

En col·laboració amb: Universitat Rovira i Virgili (URV) i Tamaia, viure sense violencia.

Any: 2015

Descarrega la guia

Maleta pedagògica sobre Masculinitat(s)

Recurs pedagògic per a treballar les masculinitats, de forma específica, amb homes adults, adolescents i joves. És un recurs útil, en el que hem participat amb l’elaboració del marc teòric per a les diferents temàtiques plantejades i una sèrie de fitxes on s’expliquen detalladament les dinàmiques a realitza i vídeos de suport. Aquest material es pot sol·licitar de manera gratuïta al CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a les Dones).

Editada per: CIRD i l’Ajuntament de Barcelona.

Any: 2015

Sol·licita el material clicant aquí

Jo no vull ser princesa: Idees i consells per a noies que volen ser lliures

Aquesta és una guia breu adreçada a noies joves on podreu trobar algunes reflexions i consells per viure la sexualitat i l’afectivitat des de l’apoderament i l’autoestima. La sexualitat, les relacions amoroses, la preferència sexual, la relació amb el propi cos i el projecte vital propi són alguns dels temes que hi podreu trobar, així com recursos especialitzats.

En col·laboració amb: CJB, Ajuntament de Barcelona: Dona i Drets Civils

Any: 2015

Descarrega’l!

Jo no vull ser pilota d’or: Idees i consells per a nois que volen ser lliures

Guia adreçada a nois joves on s’hi poden trobar algunes reflexions i consells per viure la sexualitat i l’afectivitat d’una manera lliure i enriquidora. La sexualitat, les emocions, la preferència sexual, la manera de relacionar-nos i la pròpia autoestima en front la pressió de grup són alguns dels temes que trobareu a l’interior, així com recursos especialitzats.

En col·laboració amb: CJB, Ajuntament de Barcelona: Dona i Drets Civils

Any: 2015

Descarrega’l!

Capítol “El món virtual. Amor, control i violències 2.0”

En el llibre Relacions de gènere entre joves i adolescents. Com intervenir quan hi ha violència?, coordinat per Maria Freixanet.

Aquest capítol pretén portar a debat la creixent preocupació que gira al voltant de la pregunta “Però… què fan els joves a les xarxes socials? Serà que la construcció del gènere dels joves ve influenciada també pels continguts que troben a internet? Fan els joves usos més violents de les xarxes? Serà que les tecnologies possibiliten noves fores de violències de gènere? O també internet possibilita altres formes de relació? Per aportar llum a aquestes qüestions ens aproximarem a la realitat dels i les joves i la vivència que tenen d’aquest fenomen, aportant claus de cara a la prevenció, el bon ús i el bon l’acompanyament.

En col·laboració amb: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), Universitat Autònoma de Barcelona, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona.

Any: 2014

Descarrega el llibre

El Puzzle de la sexualitat

A través d’aquest recurs els i les joves podran aprendre de manera dinàmica i visual que la sexualitat és quelcom molt ampli. A part de conèixer les diferents pràctiques sexuals, aprendran els riscos associats a cadascuna i la manera de prevenir-los. És un recurs pensat per treballar amb grups petits i mitjans de joves de 15-25 anys amb l’objectiu de potenciar una vivència de la sexualitat integral i integradora basada en el consentiment, els límits, el plaer i la prevenció de riscos associats.

Any: 2009

Maleta pedagògica sobre Corresponsabilitat

Recurs de sensibilització i formació en matèria de coresponsabilitat orientat al públic infantil i adolescent. El recurs pretén transmetre la importància de les pròpies accions i actituds com a motor de canvi social. Els materials que conformen el recurs contenen una guia metodològica amb els continguts principals i les dinàmiques vinculades, amb una orientació lúdica i vivencial, al voltant de les causes i les implicacions del desigual repartiment de les responsabilitats i tasques familiars i domèstiques. Aquest material, els continguts del qual hem dissenyat Candela, es pot sol·licitar de manera gratuïta al CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a les Dones).

Editat per: CIRD i Ajuntament de Barcelona.

Any: 2013

Sol·licita el material clicant aquí.