Candela hem decidit publicar cada any els comptes anuals així com la memòria d’activitats en un nou format més visual i entenedor. Així, amb aquest compromís de transparència, us presentem els gràfics dels ingressos i despeses de l’any 2015:

 

ingresos

despeses