CURS PROPI

A Candela oferim un curs propi (presencial i online) de formació i acompanyament per a la prevenció de les violències de gènere amb joves. Dirigit a professionals de l’àmbit de l’educació formal, no formal, salut, joventut, igualtat, sociocomunitària o similar. Amb metodologies participatives i vivencials, que serveixin per incorporar una mirada feminista i millorar la pràctica professional i educativa.

Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/1jaJIz_VM15GRe02FLoCt1LiUtjlFqI7yIbolvy9nNzs/edit