EL QUE ENS MOU

LA NOSTRA FEINA ES SUSTENTA EN UNS VALORS QUE SÓN PILARS I ENS SEMBLEN CLAUS PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL QUE PERSEGUIM:

 

Perspectiva feminista

Una visió estructural de les desigualtats i de totes les violències de gènere. El vincle amb el moviment feminista, el convenciment que els valors com l’equitat, la diversitat, el plaer, el respecte als límits, la cura, la cooperació i l’autoestima són els elements  imprescindibles per a construir una societat sostenible i justa on les persones ens puguem desenvolupar amb llibertat.

Perspectiva intercultural

Un dels principals reptes per assolir en el camp de l’educació i la intervenció social és incorporar la mirada intercultural, descolonitzar el nostre pensament i llenguatge, situar-nos i qüestionar-nos el racisme interioritzat, començant per nosaltres mateixes. La nostra aposta és conèixer com funciona el sistema sexe-gènere en cada context, reforçar els aspectes que promouen l’equitat i els exemples positius que trenquen motlles, així com vincular-nos amb els/les referents i les figures de mediació cultural. D’aquesta manera podrem evitar continuar reproduint els prejudicis culturals i l’etnocentrisme a la nostra tasca educativa.

Perspectiva comunitària

Les accions “bolet” són necessàries però insuficients. Per això intentem implicar el màxim de població d’un territori en les nostres intervencions, com infants i joves, els centres educatius, professionals, famílies, personal tècnic municipal, el teixit associatiu i els grups de dones, posant èmfasi en les xarxes existents, aprofitant-les i multiplicant-ne l’efecte.

Paradigma de les violències de gènere

Parlem de les violències en plural perquè contemplem la violència masclista o violència vers les dones i també d’altres violències que tenen també les arrels en el sistema sexe-gènere o heteropatriarcat, com és la discriminació del col·lectiu LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersex).

Prevenció primària

Creiem que la violència no la podrem eradicar sense la prevenció, és a dir, actuant abans que aquesta aparegui. En aquest sentit, les estratègies principals a desenvolupar són la informació, la sensibilització, l’educació en valors, la coeducació, l’educació afectiva i sexual i la formació de professionals, entre d’altres.

Empoderament de les dones

Promovem la consciència de les infinites possibilitats de ser, sentir i viure, per a decidir sobre una mateixa amb autonomia i autoestima. Considerem necessari fer un treball entre dones per donar-nos reconeixement, compartir sabers i experiències, repensar el projecte vital i enfortir les xarxes de noies i dones.

La redefinició de les masculinitats

Creiem necessària la revisió  dels paràmetres ens els quals es basa el model de masculinitat hegemònic per tal d’aconseguir que més homes i nois joves se sumin al compromís amb l’equitat de gènere, la diversitat en tots els sentits i la no violència. La implicació dels homes en el canvi social a partir de la revisió personal i el reconeixement dels privilegis associats a la masculinitat són dos elements fonamentals per eradicar la violència. Construir noves maneres de viure la masculinitat també permet que les persones socialitzades com a homes visquin les relacions i les seves emocions d’una manera més plaent i saludable.

Aprenentatge significatiu

La nostra metodologia és participativa i vivencial, combinant les aportacions teòriques amb dinàmiques i materials de suport innovadors, intentant aconseguir una participació activa enfront la absorció passiva de conceptes. En aquest sentit, practiquem l’atenció i l’escolta de tot el que diu i expressa el grup, partint dels seus coneixements previs i les seves experiències, posant èmfasi en el procés d’aprenentatge i d’intercanvi.

Interseccionalitat

Volem tenir en compte la complexitat de les variables entrecreuades que constitueixen experiències úniques d’exclusió o privilegi, en funció del gènere, l’origen, la preferència sexual, la diversitat funcional, el tipus de població (rural-urbana) i l’edat, entre d’altres, tant en el disseny com en la posada en pràctica i l’avaluació dels nostres projectes. Intentem aproximar-nos al territori i no aplicar “fórmules màgiques” sinó adaptar-nos al context, les necessitats, les problemàtiques, les potencialitats, els recursos i les xarxes existents.

Treball en xarxa

Conèixer, compartir, establir sinergies i col·laboracions ens enriqueix mútuament, ens fa créixer i ens motiva a aprendre i ampliar horitzons, millorant així la nostra tasca. En un context de crisi on el tercer sector s’enfronta a fortes retallades, es fa necessari trobar solucions creatives, buscar juntes la sostenibilitat a partir de l’afinitat, la complicitat i el suport mutu.

Coneixements compartits i llicències Creative Commons

El procés de crear coneixement és llarg i no depèn d’una sola autoria. Volem donar reconeixement a totes aquelles persones i col·lectius dels que hem après i ens aporten i, amb la lògica del coneixement compartit, treballar amb llicències Creative Commons perquè altres puguin continuar afegint el seu granet de sorra.