EL QUE ENS MOU

LA NOSTRA FEINA ES SUSTENTA EN UNS VALORS QUE SÓN PILARS I ENS SEMBLEN CLAUS PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL QUE PERSEGUIM:

FEMINISIME

A Candela ens basem en un model d’educació feminista, per tant, tenim des de les nostres arrels, una visió estructural de les desigualtats i de totes les violències de gènere. Reconeixent que aquestes problemàtiques no són simplement el resultat d’accions individuals o actituds personals, sinó que estan arrelades en estructures i sistemes socials més amplis, i per això proposem una educació integral que atengui les múltiples formes de discriminació i violència.

Compartim un fort vincle amb els moviments feministes i LGTBQI+, i el convenciment que valors com l’equitat, la diversitat, el plaer, el respecte als límits, la cura, la cooperació i l’autoestima són elements imprescindibles per a construir una societat sostenible i justa on les persones ens puguem desenvolupar en llibertat.

Entenem un feminisme en plural, que reconeix  els seus diferents subjectes, i  que és conscient de la diversitat d’opressions (el racisme, l’homofòbia, la transfòbia, el classisme, entre altres) i experiències que encarnen qui fa part d’aquest. 

Fem part del feminisme que lluita pel dret sobre el propi cos, centrant-nos en l’autonomia i la llibertat de les persones per a prendre decisions sobre els seus cossos, especialment en relació amb la seva sexualitat

 

DIVERSITAT. Sexual, corporal i de gènere.

Ens referim a l’àmplia gamma d’experiències, identitats i expressions relacionades amb la sexualitat, el cos i el gènere. Reconeixent que les persones no ens ajustem a una única norma o categoria, sinó que existeixen diverses maneres de viure i experimentar la sexualitat, el cos i la identitat de gènere.

Tenir en compte la diversitat sexual, corporal i de gènere implica desafiar les normes socials i culturals que imposen expectatives restrictives i limitants. Qüestionem la normativitat com a punt de partida per llegir les persones. No volem assimilar la norma sinó que treballem per trencar-la i fer possible una existència segura i feliç per a totis. 

  • DIVERSITAT SEXUAL: L’orientació sexual va més enllà de l’heterosexualitat. Reconeix que no hi ha una orientació sexual “correcta” o  “normal” i que totes les orientacions sexuals són vàlides. Per això una cal una educació que posi la construcció de les identitats personals al centre, que transiti del binarisme home-dona a la diversitat de gènere i d’identitats tot fomentant l’empoderament de les noies, la construcció de noves masculinitats no agressives ni opressores i situant al centre la perspectiva anticlassista, antiracista i anticapacistista. 
  •  DIVERSITAT CORPORAL:  Els cossos tenen diferents formes, grandàries, colors i capacitats. Rebutgem els estàndards de bellesa i les normes corporals imposades amb un fort posicionament en contra de la gordofòbia, promovent una educació que posi el cos al centre, que contempli la nostra realitat encarnada, entenent el cos com la matèria primera amb què estem al món, el nostre primer llenguatge, eina de llibertat i alhora també d’opressió. 
  •  DIVERSITAT DE GÈNERE: El gènere no és binari i que existeixen identitats de gènere més enllà d’home i dona. Inclou persones transgènere, gènere no binari, gènere fluid, i altres identitats de gènere diverses. Celebrem la diversitat de les identitats humanes i les posem al servei de la lluita contra tot tipus de discriminació i violències, acompanyant les persones infants i joves en l’exploració de la seva identitat des del gaudi, la curiositat i la tendresa cap a si mateixis.

 

POSITIVITZAR LA SEXUALITAT

Treballem per una educació sexual integral que, en lloc del perill i el risc, posi el plaer, l’autoestima i la diversitat al centre, ajudant a socialitzar les persones joves, respectant el ritme de cadascú, en una sexualitat saludable i plaent. L’educació sexual integral i feminista contribueix a crear persones empàtiques, cuidadores, responsables, autònomes, crítiques, connectades a les emocions i els desitjos, assertives, comunicatives, reflexives, divertides, expertes en el seu propi cos i coneixedores dels plaers. Les persones connectades al seu plaer són més capaces de diferenciar la sexualitat de la violència sexual i senten que tenen drets i eines per posar límits.

Davant polítiques conservadores o discursos d’odi o el terror sexual nosaltres continuem apostant per posar l’accent en el plaer, el coneixement del propi cos i la capacitat d’autocura del jovent.

 

PARADIGMA DE LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

Ens referim a l’àmplia gamma d’experiències, identitats i expressions relacionades amb la sexualitat, el cos i el gènere. Reconeixent que les persones no ens ajustem a una única norma o categoria, sinó que existeixen diverses maneres de viure i experimentar la sexualitat, el cos i la identitat de gènere.

Tenir en compte la diversitat sexual, corporal i de gènere implica desafiar les normes socials i culturals que imposen expectatives restrictives i limitants. Qüestionem la normativitat com a punt de partida per llegir les persones. No volem assimilar la norma sinó que treballem per trencar-la i fer possible una existència segura i feliç per a totis. 

  • DIVERSITAT SEXUAL: L’orientació sexual va més enllà de l’heterosexualitat. Reconeix que no hi ha una orientació sexual “correcta” o  “normal” i que totes les orientacions sexuals són vàlides. Per això una cal una educació que posi la construcció de les identitats personals al centre, que transiti del binarisme home-dona a la diversitat de gènere i d’identitats tot fomentant l’empoderament de les noies, la construcció de noves masculinitats no agressives ni opressores i situant al centre la perspectiva anticlassista, antiracista i anticapacistista. 
  •  DIVERSITAT CORPORAL:  Els cossos tenen diferents formes, grandàries, colors i capacitats. Rebutgem els estàndards de bellesa i les normes corporals imposades amb un fort posicionament en contra de la gordofòbia, promovent una educació que posi el cos al centre, que contempli la nostra realitat encarnada, entenent el cos com la matèria primera amb què estem al món, el nostre primer llenguatge, eina de llibertat i alhora també d’opressió. 
  •  DIVERSITAT DE GÈNERE: El gènere no és binari i que existeixen identitats de gènere més enllà d’home i dona. Inclou persones transgènere, gènere no binari, gènere fluid, i altres identitats de gènere diverses. Celebrem la diversitat de les identitats humanes i les posem al servei de la lluita contra tot tipus de discriminació i violències, acompanyant les persones infants i joves en l’exploració de la seva identitat des del gaudi, la curiositat i la tendresa cap a si mateixis.

 

A FAVOR DELS I LES JOVES

La nostra societat és adultista. Això vol dir que les experiències i necessitats d’altres grups d’edat (des de persones grans fins a infants i adolescents) estan supeditades a les necessitats i la perspectiva de l’etapa adulta. En aquest sentit, cal fer una revisió de la concepció que tenim de l’adolescència, dels mites i les falses creences, però sobretot de l’actitud sovint hostil que hi mostrem. Les persones adolescents necessiten un acompanyament madur i responsable per part del món adult, posem-nos de part seva!

 

JUSTÍCIA SOCIAL

Incorporar una mirada que inclogui diversos eixos d’opressió, no com a discriminacions que se sumen sinó com a entramats que es retroalimenten, és un repte que les professionals del món educatiu hem d’assumir amb a urgència. A Candela tenim un fort compromís amb totes les lluites de justícia social que ens ajudin a construir el món que volem.

  • Antiracisme: El racisme és una assignatura pendent del sistema educatiu i una de les qüestions que més patiment causa. És urgent disposar d’unes ulleres antiracistes que protegeixin les persones joves que tenim a càrrec dels nostres estereotips i falses creences, que danyen el seu desenvolupament tant educatiu, com emocional i personal.
  • Anticapacitisme: El capacitisme és el sistema social, polític i econòmic que discrimina les persones amb alguna diversitat funcional pel fet de tenir-la. Es construeix a partir de la concepció capitalista que una persona «capaç» és la que produeix un benefici econòmic màxim al sistema mitjançant el seu treball. Tota aquella persona que se surt d’aquesta idea per no poder treballar o per no poder fer-ho en els mateixos estàndards, se la discrimina i discapacitat. Per això es diu que la discapacitat no existeix sinó que és un constructe social, perquè sorgeix a través de la discriminació i l’impediment a les persones no normatives. Una persona no neix discapacitada, sinó que a través de la seva relació amb el context i com aquest la limita, es crea la discapacitat.
  • Antigordòfobia: La gordofòbia és l’odi, rebuig i violència que pateixen les persones grasses pel fet de ser-ho. És una discriminació que està consolidada sobre prejudicis cap als hàbits, costums i salut de les persones grasses, els quals es nodreixen de la creença que el cos gras respon a una falta de voluntat o d’autocura, de no fer l’esforç suficient per a ser prim, motiu pel qual mereix “càstig” o rebuig. Aquesta perspectiva, que pensa que el cos gras és producte de la mandra o vagància, no atén els contextos que produeixen o afecten els cossos, ni a tots els factors que incideixen que una persona sigui grossa o flaca, emmalalteixi o sani. Les condicions econòmiques, culturals, genètiques, educatives i socials són invisibilitzades o obviades, així com la pròpia condició de malaltia i tractament mèdic que  tenen efectes en els cossos i en el seu pes. De la mateixa manera, aquesta visió tampoc té en compte que la pròpia gordofòbia constitueix un factor que vulnera la salut. La discriminació gordòfoba, igual que altres discriminacions, suposa limitacions en el desenvolupament ple de la vida de qui la pateix. Les persones grasses es troben amb restriccions i barreres a l’hora de trobar feina, establir amistats i relacions sexoafectives, així com en l’accés a una atenció mèdica de qualitat
  • Anticapitalista Les desigualtats que generen les diferències de classe en l’àmbit educatiu són alarmants, i no només ens referim a la diferència entre escola pública i privada sinó tots els prejudicis subtils que es generen a les aules. El sistema capitalista i neoliberal que vol retallar el que és públic no farà més que augmentar la bretxa de desigualtat. Una educació compromesa amb la justícia social és una educació que defensa un sistema públic i de qualitat.
APOSTA EDUCATIVA

Per a Candela l’educació és l’eina de transformació social més potent que tenim. Hi creiem perquè en som testimonis, cada dia, de com les persones canvien valors, actituds i creences si se’ls dona l’espai i les eines per fer-ho. Eduquem esperits crítics, que posin en dubte determinats valors i trobin la força per canviar allò que no els agrada. Aprenentatge significatiu, pedagogies crítiques, debat, temps per a reflexionar i espai per a desconstruir-se, són els elements pels quals apostem en aquest bonic camí que és l’educació feminista.

PERSPECTIVA COMUNITÀRIA

Les accions “bolet” són necessàries però insuficients. Per això intentem implicar el màxim de població d’un territori en les nostres intervencions, com infants i joves, els centres educatius, professionals, famílies, personal tècnic municipal, el teixit associatiu i els grups de dones, posant èmfasi en les xarxes existents, aprofitant-les i multiplicant-ne l’efecte.

ECOFEMINISME

La perspectiva ecosocial i ecofeminista que tenim incorpora una educació que es bolca en la consecució del benestar per als qui habitem aquest planeta, conscients dels límits i les interdependències que ens permeten viure, posant la vida i les cures al centre. Una educació que permeti vincular-se al territori pròxim i a la comunitat, que desemmascari i denunciï l’actual model de desenvolupament i doni pas a imaginar, construir i experimentar alternatives. Pensem que són justament les persones joves qui tenen el poder de fomentar un canvi en el paradigma ecosocial, ja que són les generacions futures qui més patiran les conseqüències de l’actual model alhora que són els agents principals de canvi en aquest sentit.

TREBALL EN XARXA, SUPORT MUTU

Conèixer, compartir, establir sinergies i col·laboracions que ens enriqueix mútuament, amb altres entitats i professionals del món educatiu, està en l’ADN de Candela des de la seva fundació. Això ens fa créixer i ens motiva a aprendre i ampliar horitzons, millorant així la nostra tasca professional. En un context de crisi on el tercer sector s’enfronta a fortes retallades i dificultats administratives, cal trobar solucions creatives, compartir recursos, coneixements i experiències, buscar juntes la sostenibilitat a partir de l’afinitat, la complicitat i el suport mutu.