QUI SOM

COOPERATIVA CANDELA és una entitat sense afany de lucre fundada l’any 2004 a Barcelona amb l’objectiu de contribuir a una transformació social basada en l’educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària.

Entre les finalitats de l’entitat trobem:

  • Sensibilitzar la població entorn tota forma de violència basada en el gènere des d’una perspectiva interseccional
  • Prevenir les violències de gènere per a poder eradicar-les
  • Informar i atendre a persones que estan en qualsevol situació de discriminació i/o violència basades en el gènere des d’una perspectiva feminista i psicosocial
  • Promoure l’educació afectiu-sexual, la coeducació, l’educació no sexista, l’educació feminista i la perspectiva de gènere aplicada a tots els àmbits
  • Defensar els drets fonamentals de dones, infants, joves i persones del col·lectiu LGTBI, així com millorar les seves condicions de vida.

Per aconseguir els nostres fins, la nostra tasca s’estructura en tres línies estratègiques:

  • Formació, prevenció i sensibilització
  • Assessorament i acompanyament
  • Edició de materials pedagògics i publicacions

Treballem amb públics molt diversos, com ara professionals de l’educació, personal tècnic municipal, associacions i ONG, famílies, infants, joves, grups de dones, institucions públiques i privades.