RECURSOS

En aquest apartat oferim recursos gràfics, bibliogràfics, textos, tríptics de campanyes, i materials propis de l’entitat, que poden servir d’eina per treballar sobre la sexualitat integral i la prevenció de les violències de gènere. Destinats a persones adultes de l’àmbit de l’educació, mares, pares i referents familiars i també a persones joves.

ENLLAÇOS

BIBLIOGRAFIA